Usluge - Međunarodni drumski saobaćaj

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ - zbirni transport

Zašto se odlučiti za zbirni transport robe SDL -a ?


Zbirni transport robe predstavlja brzo i efikasno rešenje za sve one koji žele da uštede vreme i novac u saradnji sa nama. Ova vrsta transporta, a naročito transport malih pošiljki veoma je važan za moderno poslovanje.

Zbirni transport obezbeđuje logistička rešenja koja kompanijama omogućuju da organizaciju poslovanja sa manjom količinom zaliha i ispostavu u rekordnom vremenu.

Zbirni transport najčešće se realizuje na dva načina.
· Veće pošiljke se direktno preuzimaju kamionima koji idu od jednog utovarnog mesta do drugog i na taj način se usluži više korisnika
· Manje pošiljke se prikupljaju određenim danima, skladište u tranzitnim logističkim centrima i prvim mogućim polascima otpremaju


Kako bi nas servis zbirnog transporta koji je kao rešenje svim uvoznicima / izvoznicima od velikog značaja zbog manjih troškova prevoza, SDL je taj vid najčešće potrebnog transporta upotpunio i brzinom koja čini jednu celinu potrebnu savremenoj privredi.

Omogućili smo da se takve pošiljke uz pomoć dobijenih ovlašćenja od strane Uprave carine i to kao:
· OVLAŠĆENI PRIMALAC / POŠILJALAC U NACIONALNOM TRANZITU
· OVLAŠĆENI PRIMALAC / POŠILJALAC U ZEJEDNIČKOM TRANZITU
· OVLAŠĆENJE ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG OBELEŽJA – SDL KOMPANIJSKE PLOMBE
Oslobađaju, carine u vrlo kratkom vremenskom roku, što je u praksi vrlo bitno svim uvozno, izvozno orjentisanim kompanijama.


Plombiranje kamiona se vrši na samom carinskom terminal SDL uz prisustvo naših zaposlenih sa obavezno video zapisom pre i posle plombiranja, sve u cilju kako bi roba bila sigurna tokom transporta, i kako bi se izbegla mogućnost zloupotrebe. Svakako najbitniji momenat je dokaz koji imamo u slučaju potrebe uvida naših klijenta.


Zbirni transport u organizaciji SDL je u većoj meri usmeren konsolidacijom malih pošiljki na jedno mesto odakle se kamionima direktno dopremaju do krajnjeg odredišta. U saradnji sa partenerima organizuje se prikupljanje robe manjim vozilima i dostava do jedinsvenog skladišta na kojem se konsoliduje sva roba iz jednog geografksog regiona.

Odatle se roba odprema kamionima koji vrše utovar samo na tom jednom mestu i robu direktno transportuju do zbirnog terminala u zemlji odredišta SDL Javno carinsko skladište gde se vrši uvozno carinjenje i lokalna dostava do krajnjeg korisnika. Na taj način se smanjuju troškovi transporta i obezbeđuje se veća ekonomičnost i efikasnost.

Ovaj vid zbirnog transporta brži od standardnog zbirnog transporta prilikom kojeg kamioni idu od jednog do drugog utovarnog mesta dok se ne napune. Organizaciji zbirnog transporta posvećuje se posebna pažnja, određeni obučeni kadar koji pored same oranizacije transporta poznaju sve carinske procedure i time daju doprinos najkraćeg tranzitnog vremena, efikasnog i brzog skladištenja i carinjenja robe, i na kraju dostavu adekvatnim manjim vozilima do krajnjeg korisnika.

 

Povećan stepen bezbednosti – fizičko obezbeđenje magacinskog prostora, video nadzor, alarmni sistemi...

Brz, siguran skladišni prostor, sa velikom pažnjom prilikom određivanja dnevne, nedeljne ili mesečne zakupnine.

SDL GROUP

PridRUŽITE NAM SE

KARIJERA

Ukoliko ste proaktivna i kvalitetna osoba i smatrate da vaše znanje, iskustvo i poznavanje posla mogu da doprinesu razvoju i uvećanju našeg tima, pošaljite vaš CV na našu zvaničnu kompanijsku adresu.

SPeCIJALNA PONUDA

SDL Group Vam omogućuje sigurnu i pouzdanu uslugu transporta širom Evrope koristeći integrirani moderni pristup, orijentisan na efikasno izvršavanje zahteva naših klijenata.

ZAHTEV ZA PONUDU

Svim našim klijentima i potencijalnim partnerima ćemo u najkraćem roku dostaviti ponudu ukoliko pošaljete zahtev za ponudu ili nas kontaktirate putem sajta, email adrese ili telefonom.