Usluge - Međunarodni drumski saobaćaj

FTL PUNI UTOVARI

ISKRENOST POSLOVANJA

DUGOROČNO PARTNERSTVO

Kao kompanija koja se bavi već duži niz godina potuno smo svesni da danas daljina više ne predstavlja prepreku u međunarodnom poslovanju i transportu.

Stoga Vam SDL Group omogućuje prevoz tereta FTL – punih utovara kako sa destinacija država članica EU, tako i sa daljih destinacija kao što su Turska, Ruska Federacija. Kako moderna sredstva komunikacije sve više približavaju poslovne partnere koji su često veoma udaljeni neophodno je logistički podržati sve aktivnosti ovih poslovnih odnosa.

Zahtevi za kvalitetom međunarodnog drumskog transposrta postaju sve izraženiji a samim tim i kvalitet koji klijenti postuju i prepoznaju kao siguran servis naše kompanije, jer se trendovi optimalnog poručivanja robe unapređuju i postaju veoma bitna karika u spoljnoj trgovini.

U takvom ambijentu jedini preduslov uspeha koji SDL Group razvija od svog osnovanja izmđu svojih poslovnih partnera su sledeći:

• prilagođavanje i stalno osluškivanje potrebe klijenta
• praćenje i kretanje konkurencije sa ciljem da određena rešenja iz logistike prepoznamo i plasiramoo među prvima,
• promene u međunarodnim robnim tokovima (pravci, struktura),
• promene strukturama roba (umesto sirovina, gotovi proizovdi),
• zahtevi za kompletnom logističkom uslugom (sve na jednom mestu),
• stalan rast kvaliteta usluge robe (potpuna satisfakcija korisnika),
• smanjenje troškova (logističkih i ukupnih troškova).

SDL Group se u kontinuitetu usavršava i uređuje transportnu delatnost u Srbiji poštujući uz najviše Evropske i svetske standarde i tehnologije, i ujedno osigurava jednake uslove pristupa tržištu za sve privredne subjekte, kako mala, srednja i velika preduzeća, sve u cilju kretanja pružanja što uspešnijeg servisa i stvaranja odnosa dugoročnih partnera.

Pored standardnih prikolica u transportu punih utovara, SDL u svojoj floti poseduje namenske sertifikovane prikolice za prevoz rasutog tereta, i svakako prevoza ADR robe.


Ono što ističemo kao posebnu činjenicu su ljudi – vozači međunarodnog trasnporta koji imaju decenijska iskustva i sve licence koje su potrebne i regulisane Zakom međunarodnog prevoza robe.

Kako je sama delatnost kojom se bavimo vrlo promenjiva i kako postoje mnogo uticaja koji mogu da promene i dovedu do kašnjenja isporuke robe u saradnji sa nama uvek možete računati na jedan jedini smer poslovanja koji smo utemeljili prilikom otvaranja kompanije, a to je ISKRENOST SA SVIM NAŠIM PARTERIMA.
CMR osiguranja po voznoj jedinici su isnosu min 300keur.

zatražite ponudu

 

 

Povećan stepen bezbednosti – fizičko obezbeđenje magacinskog prostora, video nadzor, alarmni sistemi...

Brz, siguran skladišni prostor, sa velikom pažnjom prilikom određivanja dnevne, nedeljne ili mesečne zakupnine.

SDL GROUP

 

KARIJERA

Ukoliko ste proaktivna i kvalitetna osoba i smatrate da vaše znanje, iskustvo i poznavanje posla mogu da doprinesu razvoju i uvećanju našeg tima, pošaljite vaš CV na našu zvaničnu kompanijsku adresu.

SPeCIJALNA PONUDA

SDL Group Vam omogućuje sigurnu i pouzdanu uslugu transporta širom Evrope koristeći integrirani moderni pristup, orijentisan na efikasno izvršavanje zahteva naših klijenata.

ZAHTEV ZA PONUDU

Svim našim klijentima i potencijalnim partnerima ćemo u najkraćem roku dostaviti ponudu ukoliko pošaljete zahtev za ponudu ili nas kontaktirate putem sajta, email adrese ili telefonom.