SDL Group - O nama

politika kvaliteta

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine je sastavni deo poslovne politike preduzeća i okvir za definisanje zajedničkih ciljeva ( ciljeva kvaliteta i poslovnih ciljeva ) saglasno standardima ISO 9001 I ISO 14001, a zasniva se na procesno orjentisanom poslovnom sistemu koji se u kontinuitetu preispituje i poboljšava.

OSNOVNA NAČELA POLITIKE KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PREDUZEĆU

Specijalizovana kompanija prepoznatljiva svim našim partnerima iz domena međunarodnog transporta, logistike, carinskog posredovanja i skladištenja robe. Možemo Vam ponuditi siguran i povoljan servis sa svih destinacija kako u zbirnom transportu tako i u realizaciji punih utovara.

SDL Group d.o.o. je specijalizovani partner u okviru svih vrsta transporta, logistike, carinskog posredovanja - špedicije u domaćem i međunarodnom poslovanju. Svojim dosadašnjim radom zasnovanim na pružanju sigurnog servisa stekla je veliki broj kako domaćih tako i inostranih klijenata.

Naše poslovanje zasnivamo na sledećim vrednostima:

 • Zadovoljstvo klijenta kao primarni cilj poslovanja , kroz stalno obezbeđenje i unapređenje kvaliteta pružanja usluge, a sve u skladu sa zahtevima i očekivanjima klijenta
 • Uspostavljanje sistema povratne informacije od strane klijenta sa ciljem istraživanja i analize pruženog servisa i pronalaženje mogućnosti i realizacija svih novih zahteva
 • Negovanje dobre saradnje i osećaja pripadnosti preduzeću, u kojem će svi zaposleni razumeti svoje zadatke, ovlašćenja i odgovornost
 • Menadžmenta kvalitetom koji je ključna komponenta - pristupa koji podrazumeva timski rad svakog zaposlenog
 • Razvoja svih zaposlenih u organizaciji kroz obuke na svim nivoima, tako da je kvalitet prisutan u svakom procesu.
 • Standarda poslovanja bez greški, koji je baziran na prevenciji i efektivnom obavljanju aktivnosti.
 • Stvaranje partnerskog odnosa sa dobavljačima.
 • Neprekidnim poboljšanjem radnog okruženja i uticaja na radno okruženje.
 • Identifikaciji svih ekoloških aspekata i uticaja na životnu sredinu kao stalnoj aktivnosti u cilju kontrole i praćenja svih uticaja na životnu sredinu.
 • Stalnom praćenju i usklađivanju poslovanja sa svim domaćim i međunarodnim regulativama.

MISIJA&VIZIJA

Misija preduzeća je stvaranje snažne i stabilne kompanije u okviru servisa svih vidova transporta, sa posebnim fokusom usmerenim na međunarodni drumski transport tereta , pružanje svih vrsta usluge u carinskom posredovanju, i skladištenju robe.

Vizija preduzeća je da osnaži svoj status sigurnog partnera i zaštiti interese svih naših klijenta.

STANDARDI PONAŠANJA

U skladu sa poslovnom politikom, ciljevima utvrđeni su standardi ponašanja:

 • Etičnost, moral, poštenje u svim segmentima poslovanja
 • Timski rad
 • Podsticanje i razvoj kreativnosti u preduzeću
 • Podsticanje ideje svakog zaposlenog
 • Promocija zaštite životne sredine I visokog nivoa bezbednosti na radu od strane svih zaposlenih

Kroz konstantnu komunikaciju sa našim klijentima i stalnim razvojem naših usluga, nastojimo da povećamo kvalitet i bolje ispunimo postavljene standarde .

Mi konstantno unapređujemo svoje poslovanje! Posetite nas u industrijskoj zoni u Krnješevcima.

Dobrodošli!

zatražite ponudu