O nama - Prednosti poslovanjaPREDNOSTI POSLOVANJA - iskrenost u poslovanju

 

Naš ključni pravac su razlike a samim tim I prednosti koje Vam omogućujemo u saradnji sa nama. Odnos koji ostvarujemo prema svim klijentima je pre svega baziran na iskrenom i praktičnom radu kroz postojeće procese kvaliteta pruženih usluga I stalnom usavršavanju i razvoju sledećih tačaka

Suštinska razlika je što u saradnji sa SDL dobijate jasne i iskrene odgovore i da na jednostavan i partnerski odnos predlažemo rešenja koja su uvek sa naše strane odmerena i motivisane za dalje unapređenje servisa i partnerskog odnosa. Sve to radimo kroz sistem

- Izvrsna i iskrena komunikacije sa klijentima
- Brza rešenja i donošenje odluka
- Merimo logostičke performance
- Orjentisani smo u unapređenju procesa
- Formiramo cene na osnovu dugoročne saradnje
- Podržavamo prave poslovne partnere kroz sistem savetovanja iz oblasti spoljno trgovinskog poslovanja
- Uskladivanje sa standardima i svim postojećim pojednostavljenim sistemima rada
- Planiramo i obezbeđujemo odgovarajuće alate
- Upošljavamo prave i stručne ljude – sistem ljudskost, praktičnost, rezultat
- Postavljanje targeta koji nas motiviše za pružanjem sto boljeg servisa